Asetelma (2013-2017)

Elävästä mallista luonnon valossa maalatuissa asetelmissa vallitsee keskittynyt, näennäisen rauhallinen tunnelma. Jätepaperien, -tekstiilien ja -muovien kerrokset verhoavat toisiaan kätkien sisäänsä jotain, joka muistuttaa ihmisestä. Kuvat kertovat patoamisesta ja tukahduttamisesta, tai rappeutumisesta ja menetyksestä, mutta ennen kaikkea mystisestä kauneudesta, jota voi löytää sieltä mistä ei aina osaisi etsiä.

 

* * *